Start

 

Stress & Psykosomatikrehab är en privat mottagning med inriktning mot stressrelaterad och psykosomatisk (samspelet mellan psykologiska faktorer och kroppen) ohälsa.

 

Mottagningen drivs av Kerstin Ullberg Pettersson som är sjukgymnast/fysioterapeut och steg 1-utbildad psykoterapeut.

 

Stressrelaterad ohälsa kan visa sig på många olika sätt. Vanliga symtom kan vara spänningsvärk, sömnrubbningar, grund andning, magbesvär, hormonrubbningar och utmattningsreaktioner/syndrom. Vid utmattningssyndrom förekommer en mängd olika symtom såväl kroppsliga som mentala och uppstår när hela personen varit utsatt för skadlig stress under lång tid. Såväl muskulatur som andning, inre organ och hormonsystem kan då bli påverkade.