Grupper

Välkommen till höstens pass i Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och Basal kroppskännedom (BK)

 

I MBKT och BK övas medveten sinnesnärvaro i rörelse och stillhet. Vi övar genom guidade rörelseövningar och meditation med fokus på upplevandet av kroppen, andning, tankar eller rörelsen. Övningarna görs i ett lugnt och långsamt tempo utan prestationskrav och kan ge, förutom ökat upplevande av lugn och närvaro, även ökad rörlighet, uthållighet och balans. Övandet hjälper din kropp att själv reglera spänningsnivån i dina muskler och i din andning. Vi övar i liggande och stående.

 

BK är en fysioterapeutisk rörelsemetod som i sin grundsyn är lik mindfulness och båda metoderna har utvecklats från österländsk tradition.

 

MBKT är en metod som rekommenderas av socialstyrelsen sedan 2016 för stressreduktion och återfallsförebyggande mot depressioner.

 

Passet med övningar från båda metodern vänder sig till:

Dig med utmattningssyndrom

Dig som vill träna kroppen på ett skonsamt sätt (lätt får besvär av annan träning)

Dig som vill varva ner (stressreduktion)

Dig som vill komma igång efter en utmattning

Dig som varit deprimerad och vill förebygga nya depressioner, Dig med andra spänningssymtom

Dig utan symtom som vill ta hand om dig och din kropp i förebyggande syfte.

 

Övningarna passar alla åldrar.

 

Många av övningarna har funnits med i de grupper jag tidigare haft vid behandling av utmattningssyndrom, fibromyalgi och spänningssymtom.

 

Friskvårdspeng kan användas.

Tid: Torsdagar 19.00 - 20.00

Planerad start: 20/9

Plats: Löw-Larsen Rehab och Hälsa, Ingegatan 5

Deltagaravgift: 1.000:- för 10 gånger.

Anmälan till stress.psykosomatik@tele2.se eller 073-3609670 senast 13/9.

Info 073-3609670.

 

Varmt välkommen med Din anmälan!