Terapi
 

Stress & Psykosomatikrehab

Kerstin Ullberg Pettersson

Terapin är en kombination av psykoterapeutiska samtal och/eller kroppsliga övningar hämtade från:

Basal kroppskännedom (BK)

Qigong

Mindfulness

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)


I terapiarbetet utgår jag från att stressrelaterade och psykosomatiska symtom är komplexa och samspelar med vår livshistoria, våra känslor och kroppen.

Från och med januari 2019 kommer jag även att arbeta med Naturunderstödd rehabilitering (NUR) på GreveGarden i Norra Härene. GreveGarden har avtal med VG-regionen för behandling med naturunderstödd rehabilitering och vänder sig till personer med psykisk ohälsa, exempelvis utmattningssyndrom. Personer bosatta i Skaraborg kan söka dit. Verksamheten utvärderas av Skaraborgsinstitutet. www.grevegarden.se