Om mig

Kerstin Ullberg Pettersson är leg. sjukgymnast/fysioterapeut och psykoterapeut (grundläggande utbildning)i.

 

Längre utbildningar:

 • Sjukgymnastutbildning
 • Påbyggnadsutbildning inom psykosomatik/psykiatri
 • Grundutbildning i psykoterapi
 • Gruppterapiutb inom fokuserad gruppterapi (FGT)

 

Kortare utbildningar:

 • Basal kroppskännedom (BK)
 • Qigong
 • Psykodynamisk kroppsterapi ( grundkurs 1 och 2)
 • Kroppsorienterad psykologi
 • Neurosomatik
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för professionella (MBKT)

 

Erfarenhet:

 • 30 års erfarenhet av individuell terapi och gruppterapi inom stressrelaterad ohälsa och psykosomatik (privat och offentlig vård)
 • Konsultverksamhet inom traumavård
 • Utbildnings- och föreläsningsverksamhet
 • Handledning av fysioterapeuter och annan vårdpersonal
 • FOU-projekt