Terapi

Terapin är en kombination av psykoterapeutiska samtal och/eller kroppsliga övningar hämtade från:

Basal kroppskännedom (BK)

Qigong

Mindfulness

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)


I terapiarbetet utgår jag från att stressrelaterade och psykosomatiska symtom är komplexa och samspelar med vår livshistoria, våra känslor och kroppen.