Handledning

Erbjuder handledning och konsultation inom stressrelaterad ohälsa och psykosomatik till sjukgymnaster/fysioterapeuter och annan vårdpersonal.