Om mig

Kerstin Ullberg Pettersson är leg. sjukgymnast/fysioterapeut och psykoterapeut (grundläggande utbildning)


Längre utbildningar:

Sjukgymnastutbildning

Påbyggnadsutbildning inom psykosomatik/psykiatri

Grundutbildning i psykoterapi

Gruppterapiutb inom fokuserad gruppterapi (FGT)


Kortare utbildningar:

Basal kroppskännedom (BK)

Qigong

Psykodynamisk kroppsterapi ( grundkurs 1 och 2)

Kroppsorienterad psykologi

Neurosomatik

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för professionella (MBKT)


Erfarenhet:

30 års erfarenhet av individuell terapi och gruppterapi inom stressrelaterad ohälsa och psykosomatik (privat och offentlig vård)

Konsultverksamhet inom traumavård

Utbildnings- och föreläsningsverksamhet

Handledning av fysioterapeuter och annan vårdpersonal

FOU-projekt